Mitra Halo Param Shatru Shatru Halo Mitra

Mitra halo param shatru shatru halo mitra
Abak halem stabdha halem nehari e chitra