Godhuli Lagane Basiya Kemane

Godhuli lagane basiya kemane shudhu he pashari kake
Eseche jahara chale geche kabe janona ki kon phanke