Lobh Ar Khob Ek Sathe Chale Shantir Dekha

Lobh ar khob ek sathe chale shantir dekha nai
Pagoler sama ghuriya berai nai je kothao thai