Bhitar Jibane Bahir Jibane Chahi Je Kebal

Bhitar jibane bahir jibane chahi je kebal samata
Samata bihane labhibona kabhu prabhure tushite khamata