Khuliya Rekhechi Hiyar Duar Eso Eso Prabhu

Khuliya rekhechi hiyar duar eso eso prabhu eso
E minati prabhu purna karogo antara tale baso