Diner Alo Dakena Jare Ratri Kalo Tarei Chai

Diner alo dakena jare ratri kalo tarei chai
Satya jare deina dhara mitthya shudhu tarei pai