Hriday Gabhire Shanti Na Pai Ashanta Ami

Hriday gabhire shanti na pai ashanta ami durbal
Rangin swapan ogo priyatama karibe ki more ujjal