Hasi Nai Jachi Jachi Shudhu Priya Hriday

Hasi nai jachi jachi shudhu priya hriday gahane santana
Bastab prane rakhiyo amare nahi diyo kabhu kalpana