Chahi Jakhan Sabar Prane Tushite (2)

Chahi jakhan sabar prane tushite
Nache amar hiya pakhi kushite