Bhagabaner Charan Tale Pabo Ami Thai

Bhagabaner charan tale
Pabo ami thai
Jakhan ami balbo hese
Nai nai nai nai
Amar ami nai