Kotha Mor Bhagaban Premamoy

Kotha mor bhagaban
Premamoy bhagaban
Kripamoy bhagaban
Kandi ami hiya pure
Asahai bedanai
Mor deha man pran

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993