Man Apaman Jani Taba Dan

Man apaman jani taba dan
Dui parabar chira aphuran
Hasi o kanna jani taba dan
Nahi habo ami kabhu hairan