Kross Bedanai Pran Jai

Kross bedanai pran jai
Tumi o ki pita tyajile amai
Dekha deha bhase rudhir dharai
Pran jai jai jal pipasai
Kantar mukut parinu mathai