Dako Dako Sabare Dako

Dako dako sabare dako
Sabar majhe tomare rakho
Dako dako sabare dako
Mithya bojha dure rakho
Dako dako sabare dako
Ta na hale sariya thako