Tomar Charana Tale

Tomar charana tale
Heribe amar ankhi jale
Amar hriday tale
Heribo tomar shatadale
Ogo sudhamoy sur
Asimer bani sumadhur