Tomar Kripar Ashesh Dhara

Tomar kripar ashesh dhara
Amai kare atmahara
Amar chokher ashesh dhara
Tomai kare atmahara
Tomar hasir ashesh dhara
Bhengeche mor moha kara
Amar kritagyatar dhara
Tomar majhe suru sara