Shobhana Jahare Nahi Base Bhalo

Shobhana jahare nahi base bhalo
Shobhana jahare
Nahi dibo thai tahare amar
Hridaya majhare