Ashar Setu Bhangbena Mor Dekhbona

Ashar setu bhangbena mor
Dekhbona ar andhiyar ghor
Dekhbo shudhu hridayer bhor