Chhalanar Bale Chahibona Ar Eshanar

Chhalanar bale chahibona ar
Esanar bale tomare bidhata chahibo
Sakaler prane bhalo bese aj
Sakaler sathe tomar bijoy gahibo