Chidananda

Chidananda chidananda chidananda
Nahi rakho hiya dwar kabhu bandha
Guru kripa dibanishi antare
Unnati atma deha santare