Mridula Ogo Mridula Naha Chapala Abala

Mridula ogo mridula
Naha chapala abala
Shanta hriday shanta manas
Shanta paran shanta sharir
Bhitare bahire ananda
Dhara tumi abanir