Bedanar Sathe Mishe Dibanishi Bedana

Bedanar sathe mishe dibanishi
Bedana hayeche pran
Ajanar deshe rahibe niyata
Ananda aphuran