Pranam Janate Kariyachi Deri Hiyar

Pranam janate kariyachi deri
Hiyar pranam janate
Taito amai haraite halo
Ananda nabhe harate