Mangal Hok Mangalmoy Mangal Sabakar

Mangal hok mangalamoy
Mangal sabakar
Sabar lagiya pratiti hriday
Jani taha anibar