Shudhu Abhinoy Sakaler Prane Sundar

Shudhu abhinoy sakaler prane
Sundar narayan
Bara chhoto bodh michha kalpana
Shudhu britha akaran