Ar Katokal Hese Khele Britha Amar Dibas

Ar katokal hese khele
Britha amar dibas jabe
Tomar payer parash lagi
Kabe amar kanna pabe