Toke Ami Balbo Mapor Kon Mukhe Nitya

Toke ami balbo mapor kon mukhe
Nitya heri ma tor anan sab buke