Ami Nahi Chali

Ami nahi chali
Shudhu dekhi ami
Triguner lila nritya
Kona khobh nai
Amar parane
Achapal ei chitta