Se Je Amai Chaina Kabhu

Se je amai chaina kabhu
Ami jare daki
Bhalobasar pratidane
Pelam shudhu phanki
Ei jibaner karun banshi
Tari lagi baje
Bhulte tare pari na hai
Shata dukher majhe