Shuni Tomar Bani

Shuni tomar bani
Tomar charan khani
Tabu nahi tani
Dekhi tomar hasi
Tabu tomai nashi
Bhalo nahi basi