Ma Tor Ruper Aloi (1)

Ma tor ruper aloi
Chokh dhendheche
Taito dekhi kalo
Tui je amar praner pran
Tui je amar alo
Maner kali praner kali
Charane tor jatoi dhali
Tatoi ma tor adar bere jai
Sakal kali dhuye dite
Apan kare amai nite
Shyama amar ai ai ai