Madhurata Jetha Nai Ami Nai

Madhurata jetha nai
Ami nai tatha ami nai
Madhur sadhana
Madhu aradhana
Japi madhur nam madhumoy
Tai madhumoy niyata amai
Madhu dhyane kare tanmoy