Amal Dhabal Pal Tulechhe

Amal dhabal pal tulechhe
Amar jiban tari
Kata jatri bhir karechhe
Ei taranir pari
Tumi dhare achho hal
Khule achhi ami pal
Tomar prane paran amar nache
Ami achhi nitya tomar kachhe