Niyata Tomare Chahina

Niyata tomare chahina
Ei to amar dukh
Amar mulya karo kache nai
Ei to amar dukh
Gopane asiya gopane pujiya
Gopane pariba jhari
Keha chinibena ei bana phule
Keha rakhibena dhari