Dharanire Basi Bhalo

Dharanire basi bhalo
Esechi namiya hasiya hasiya
Andhare anite alo
E lila tomar ogo lilamayi
Nami toma barebar
Bhenge sab dor antara mor
Karo aji adhikar