Kato Usha Elo Kato Usha Gelo

Kata usha elo kata usha gelo
Nahi ghuche ghuma ghor
Gyan ankhi hai nahi khule mor
Nahi khule hiya dor

Translation

O, how many dawns
Have appeared and disappeared?
Yet, my sleeping world
Has not come to an end.