Ogo Kanurai Ranu Anginai Eso.. Karuna Patar

Ogo Kanurai ranu anginai eso eso eso
Karuna pathar chaudike tar baso baso baso