11. Balogo kemane shanti ratane

Balogo kemane shanti ratane
Hridaya sagare pabo
Sri pada sebibo das haye rabo
Paibo tahar bhabo
Sadhan bhajan puja aradhan
Nijer kichui nai
Jyotir sagare nahi jani hai
Kemane labhibo thai