Mukti Bagan Dake Anupan

Mukti bagan dake anupan
Ai ai ai ai ai ai
Bishal amar kripar hiyai

Translation

Liberation-sky sleeplessly is calling me,
“Come, come, come, come, come, come
And shelter take inside my boundless
Compassion-Heart.”