Neme Eso Priyatama

Neme eso neme eso neme eso priyatama
Toma lagi animesh kande kande hiya mama

Translation

Come down, come down, come down,
O my Beloved Supreme.
Sleeplessly for You my heart cries and cries.