Gabhir Bhalobasa Diye Seba Gyane Jiba

Gabhir bhalobasa diye seba gyane
Jiba seba karbo mora jato
Shudhu takhan jana jabe keno
Elam ei jagate sadhite kon brato