Paran Bhare Shunbo Ami Tomar Madhur

Paran bhare shunbo ami tomar madhur bani
Karbe puta amar jiban tomar charan khani