Mukti Amai Diyona Go Bhakti Nahi Pele

Mukti amai diyona go
Bhakti nahi pele
shuno prabhu jabe chale
Amai abahele