Phute Tomar Kripar Ankhi Amar Hiyar

Phute tomar kripar ankhi
Amar hiyar gagane
Ami jeno phuti tomar
Amaratar swapane