Amar Manas Amar Paran

Amar manas amar paran amar sharir chanchal
Tai nahi heri hriday gabhire oishi desher shatadal