Durbalata Niye Giye Dile Prabal Shakti Ami

Durbalata niye giye dile prabal shakti
Ami habo tomar paye chirakaler bhakti