Maner Bane Ghure Berai Dibanishi Eka Taito

Maner bane ghure berai dibanishi eka
Taito ami nahi pabo prabhu tomar dekha