Churna Kare Maya Moher Basana Jar Churna

Churna kare maya moher basana jar churna
Tumi amar jiban maran karle prabhu purna