Bhakti Chahi Shakti Chahi Dipti Chahi Bhul

Bhakti chahi shakti chahi dipti chahi
Bhul kareo tomar bijoy nahi gahi