Tumi Sahitecho Dharanir Bar

Tumi sahitecho dharanir bar banni jiban jatana
Tomar byathar kichu bhar mite jagiche parane kamana